Welkom

Ik ben Maria van der Sluis, eigenaar van MLink, een ervaren bestuursadviseur en manager met hart voor mensen in organisaties, hun ambities en gevoel voor de zorg. Ik ben inhoudelijk georiënteerd, resultaat- oplossingsgericht en kan op enthousiaste wijze leiding geven aan mensen, teams en processen.

Mijn toegevoegde waarden zijn mijn actuele en brede dossier kennis, mijn vermogen de vraag achter de vraag te horen om vervolgens, vanuit de inhoud, naar een oplossing te zoeken. Hierdoor weet ik professionals en bestuurders te inspireren, motiveren en in beweging te brengen. Ik ga met een frisse blik, rijke kennis en expertise, een flinke dosis enthousiasme en met lef graag aan de slag met jullie vraagstuk.

De uitdaging

De (Zeeuwse) zorg staat voor grote uitdagingen. Het toekomstbestendig bemensen, financieren en organiseren van die zorg vraagt om lef en een frisse blik. 

Lef om dingen uit te proberen. Lef om ervoor te gaan. Lef om te falen, hiervan te leren en opnieuw te proberen. Om binnen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg, maar ook binnen het onderwijs op nieuwe manieren te kijken naar het (samen) organiseren van die zorg.

Ik kan helpen en een brug slaan tussen dromen en doen, een brug tussen organisatie, techniek én werkvloer. De best mogelijke zorg, dichtbij en betaalbaar voor iedereen. Met als doel gezonde inwoners. Dat is de uitdaging waar ik – met lef – graag met jullie samen voor zou willen gaan. 

Spreekt bovenstaande je aan? Neem dan contact op. Als we een klik hebben dan sta ik klaar om als krachtige partner de samenwerking aan te gaan en ik zal er alles aan doen om deze succesvol, plezierig en duurzaam te maken!

Waar kan ik je mee helpen?

Strategie en beleidsontwikkelingen

Geen boekwerken, maar kort en bondig, gebaseerd op missie, visie en kernwaarden, met continue aandacht voor draagkracht en uitvoering door (zorg)professionals.
Wendbaarheid en innovatiekracht in een snel veranderende zorglandschap is essentieel, waarbij ik heb ervaren dat zichtbare voortgang en probleemoplossingen bij zorgprofessionals vaak belangrijker zijn dan de organisatietargets.

Alleen verandering die van binnenuit gedragen worden, kunnen structureel zijn. Door in verbinding te blijven en bottom-up te werken kan de vrijgekomen energie gebruikt worden om stap voor stap dichterbij het einddoel te komen.
Door mijn achtergrond in de zorg en mijn reeds opgedane ervaring op gebied digitalisering, data, governance, HR, financiën, bedrijfskunde, juridische vraagstukken rondom deze onderwerpen én van mensen, kan ik een breed portfolio aan ondersteuning en inspiratie bieden. Daarbij heb ik een sterk netwerk binnen het domein van de (eerstelijns)gezondheidszorg.

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteitsdenken bevorderen (verbeteringen) – niet alleen vanuit het systeem en protocollen, maar met de focus op het principe samen leren en denken ligt in mijn aard. Uitgangspunten hierbij zijn waarden en taken van de (individuele) zorgprofessionals – verwachtingen van een patiënt- standaarden en wet en regelgeving.
Ik heb kennis van en ervaring in:

 • (NPA) accreditatie trajecten;
 • Privacy en informatie beveiliging;
 • Verhogen patiëntparticipatie en persoonsgerichte zorg-incidentenprocedures;
 • Risico inventarisaties en het inzetten en het ontwikkelen van verbetermethodieken en instrumenten.

Een verbeterproject is echt succesvol als een persoon, team- of afdeling zelf in staat is om zich continue te verbeteren en blijvend aan te passen aan veranderingen.

Lokale en regionale samenwerking

Vanuit de eerstelijnsregio organisaties heb ik de afgelopen jaren aan de wieg gestaan van het ontwikkelen, inkopen en implementeren van diverse multidisciplinaire integrale zorgpaden binnen de eerstelijn.

Vandaag de dag staan ziekenhuizen, huisartsen, VVT-organisaties gemeenten en andere zorgaanbieders voor een gemeenschappelijke forse opgave.
De bevolking vergrijst en deskundige medewerkers worden steeds schaarser.
Er worden op dit moment diverse landelijke bewegingen gecreëerd, onder andere:

 • Juiste zorg op juiste plek (JZOJP)
 • Versterking van de Eerstelijn dmv Organisatie en Infrastructuur (O&I)
 • Zorg evaluatie en gepast gebruik (ZEGG)

Dit vraagt om verandering, samenwerking en innovatie die veel verder gaat dan de bestaande afstemmingen in de regio. Deze informatie is u waarschijnlijk niet nieuw.

Mijn kracht ligt in het, als onafhankelijke partij, verkennen en organiseren van deze samenwerkingen. Het zoeken naar gemeenschappelijke belangen en het overbruggen van verschillen en belangen.
Vervolgens om deze zorgpaden te implementeren (creëren van netwerken) en te evalueren.

Deze opgedane kennis en ervaring zet ik nu graag in voor verdere ontwikkelingen in de zorg en kan ik domein overstijgend – als adviseur (programmamanager) van meerwaarde zijn.
Hierbij zijn een groot aantal trajecten onder te brengen. Het gaat om zowel (strategisch) advies, ondersteuning bij de planvorming als bij ondersteuning bij implementatie.

Enkele voorbeelden waar u aan kunt denken:

 • Digitalisering van zorg
  Bijvoorbeeld begeleiding bij trajecten zoals OPEN – verhogen Digivaardigheid 
 • Duurzame zorg
  Bijvoorbeeld implementatie van concepten Positieve gezondheid en Persoonsgerichtezorg
 •  Anderhalvelijnszorg
  Bijvoorbeeld opzetten van samenwerking rondom Hartfalen, Atriumfibrilleren, Slaap, Oncologiezorg: wat zijn ervaren knelpunten in jullie regio/ wijk?
 •  Leefstijlbevordering
  Bijvoorbeeld implementatie concepten Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) – SMR – Groepssessies- Bewegen
 • Samenwerking zorg en sociaal domein
  Bijvoorbeeld opzetten van samenwerking rondom uitwerking preventie akkoord – Welzijn op recept – Sociaal Medisch Overleg

Interim directie en management

Organiseren is een continu proces. Ik heb al ruim 10 jaar ervaring met het begeleiden van besturen en directies bij de dagelijkse aansturing van hun organisatie – bouwen aan de structuur van een organisatie, maar ook veranderingen implementatie en het inzetten van programma’s.

Wat mij drijft is het analyseren, begrijpen en doorgronden van inhoud (de waarom vraag staat hierin voor mij centraal), processen, communicatie en samenwerking tussen mensen.
Ik zoek steeds nieuwe kennis, inzichten en verklaringen. Ik wil (met elkaar) vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien en kan hier heel creatief in zijn. Ik ben een verbinder en een bruggenbouwer binnen alle hiërarchische lagen van een organisatie, als ook buiten eigen organisatiemuren en haal voldoening uit het laten groeien van teams, individuen en samenwerkingsnetwerken. 

Kennis en inspiratie

Kennis is macht: kennisdelen is kracht.
Ik breng graag het gesprek op gang of ik deel, op maat gemaakt, mijn kennis en visie over de organisatie van de (eerstelijns)zorg als adviseur, spreker of als gast docent.

Strategie en beleidsontwikkelingen

Geen boekwerken, maar kort en bondig, gebaseerd op missie, visie en kernwaarden, met continue aandacht voor draagkracht en uitvoering door (zorg)professionals.
Wendbaarheid en innovatiekracht in een snel veranderende zorglandschap is essentieel, waarbij ik heb ervaren dat zichtbare voortgang en probleemoplossingen bij zorgprofessionals vaak belangrijker zijn dan de organisatietargets.

Alleen verandering die van binnenuit gedragen worden, kunnen structureel zijn. Door in verbinding te blijven en bottom-up te werken kan de vrijgekomen energie gebruikt worden om stap voor stap dichterbij het einddoel te komen.
Door mijn achtergrond in de zorg en mijn reeds opgedane ervaring op gebied digitalisering, data, governance, HR, financiën, bedrijfskunde, juridische vraagstukken rondom deze onderwerpen én van mensen, kan ik een breed portfolio aan ondersteuning en inspiratie bieden. Daarbij heb ik een sterk netwerk binnen het domein van de (eerstelijns)gezondheidszorg.

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteitsdenken bevorderen (verbeteringen) – niet alleen vanuit het systeem en protocollen, maar met de focus op het principe samen leren en denken ligt in mijn aard. Uitgangspunten hierbij zijn waarden en taken van de (individuele) zorgprofessionals – verwachtingen van een patiënt- standaarden en wet en regelgeving.
Ik heb kennis van en ervaring in:

 • (NPA) accreditatie trajecten;
 • Privacy en informatie beveiliging;
 • Verhogen patiëntparticipatie en persoonsgerichte zorg-incidentenprocedures;
 • Risico inventarisaties en het inzetten en het ontwikkelen van verbetermethodieken en instrumenten.

Een verbeterproject is echt succesvol als een persoon, team- of afdeling zelf in staat is om zich continue te verbeteren en blijvend aan te passen aan veranderingen.

Lokale en regionale samenwerking

Vanuit de eerstelijnsregio organisaties heb ik de afgelopen jaren aan de wieg gestaan van het ontwikkelen, inkopen en implementeren van diverse multidisciplinaire integrale zorgpaden binnen de eerstelijn.

Vandaag de dag staan ziekenhuizen, huisartsen, VVT-organisaties gemeenten en andere zorgaanbieders voor een gemeenschappelijke forse opgave.
De bevolking vergrijst en deskundige medewerkers worden steeds schaarser.
Er worden op dit moment diverse landelijke bewegingen gecreëerd, onder andere:

 • Juiste zorg op juiste plek (JZOJP)
 • Versterking van de Eerstelijn dmv Organisatie en Infrastructuur (O&I)
 • Zorg evaluatie en gepast gebruik (ZEGG)

Dit vraagt om verandering, samenwerking en innovatie die veel verder gaat dan de bestaande afstemmingen in de regio. Deze informatie is u waarschijnlijk niet nieuw.

Mijn kracht ligt in het, als onafhankelijke partij, verkennen en organiseren van deze samenwerkingen. Het zoeken naar gemeenschappelijke belangen en het overbruggen van verschillen en belangen.
Vervolgens om deze zorgpaden te implementeren (creëren van netwerken) en te evalueren.

Deze opgedane kennis en ervaring zet ik nu graag in voor verdere ontwikkelingen in de zorg en kan ik domein overtijgend – als adviseur (programmamanager) van meerwaarde zijn.
Hierbij zijn een groot aantal trajecten onder te brengen. Het gaat om zowel (strategisch) advies, ondersteuning bij de planvorming als bij ondersteuning bij implementatie.

Enkele voorbeelden waar u aan kunt denken:

 • Digitalisering van zorg
 • Duurzame zorg
  Positieve gezondheid en Persoonsgerichtezorg
 •  Anderhalvelijnszorg
  Bijvoorbeeld: Hartfalen, Atriumfibrilleren, Slaap, Oncologiezorg: wat zijn ervaren knelpunten in jullie regio/ wijk?
 •  Leefstijlbevordering
  Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) – SMR – Groepssessies- Bewegen
 • Samenwerking zorg en sociaal domein
  Uitwerking preventie akkoord – Welzijn op recept – Sociaal Medisch Overleg
Interim directie en management

Organiseren is een continu proces. Ik heb al ruim 10 jaar ervaring met het begeleiden van besturen en directies bij de dagelijkse aansturing van hun organisatie – bouwen aan de structuur van een organisatie, maar ook veranderingen implementatie en het inzetten van programma’s.

Wat mij drijft is het analyseren, begrijpen en doorgronden van inhoud (de waarom vraag staat hierin voor mij centraal), processen, communicatie en samenwerking tussen mensen.
Ik zoek steeds nieuwe kennis, inzichten en verklaringen. Ik wil (met elkaar) vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien en kan hier heel creatief in zijn. Ik ben een verbinder en een bruggenbouwer binnen alle hiërarchische lagen van een organisatie, als ook buiten eigen organisatiemuren en haal voldoening uit het laten groeien van teams, individuen en samenwerkingsnetwerken. 

Kennis en inspiratie

Kennis is macht: kennisdelen is kracht.
Ik deel graag, op maat gemaakt, mijn kennis en visie over de organisatie van de (eerstelijns)zorg als adviseur, spreker of als gast docent.

Wat zeggen anderen over mij?

Mariette van Ginkel

Star-shl

Een samenwerking met Maria? Graag weer! Maria is inspirerend, gedreven, veel oog voor de ander, analytisch, goede sparringpartner, legt snel verbanden, komt makkelijk tot de kern. En…. afspraak is afspraak. Een warme persoon waarop je kunt bouwen.

 

 

Lees op LinkedIn meer

Peggy Goris

Brainport Smart Direct

Met Maria heb ik zeer prettig samen gewerkt aan een voorstel voor regionale aanvraag O&I eerste lijn. In een complexe context van fusie gaat Maria voor wat goed voor de regio is. Zij heeft visie, weet wat zij wil bereiken, is reëel en duidelijk en houdt belanghebbenden betrokken. Wat belangrijk is in een proces waarin belangen uiteenlopend zijn.

Cisca Zuurveld

PeriScaldes

Maria bleek de gedreven, integere en bekwame directeur van een organisatie die probeert om echt iets te veranderen en te verbeteren voor patiënten in de chronische zorg en hun huisartsen. Dat doet ze door haar mensen te motiveren en te steunen om het beste uit zichzelf te halen en op een positieve manier te werken aan het gemeenschappelijk doel.

Heb je een vraag of een nieuwe opdracht?

Neem gerust contact met me op!